ExtendSim för smartare analyser

ExtendSim

Extendsim är ett verktyg från Imagine That som har funnints på den svernska marknaaden i  närmare 30 år . Vi på Duke startade med försälningen av extendsim i Scandinavien 1988 och håller på än idag.

Extendsim är ett verktyg för att hanter små problem men även stora komplexa problem.

ExtendSim CP

ExtendSim basprodukt och hörnstenen i ExtendSim-familjen av simuleringsverktyg. Den har en uppsättning kärnfunktioner som ingår i alla ExtendSim-produkter, samt specialkonstruktioner för modellering av kontinuerliga processer.

Byggs på simuleringskraft i ExtendSim CP genom att lägga till en avancerad meddelandebaserad diskret händelsarkitektur plus diskret taktteknik och -funktioner. Använd den för att spåra och analysera beteendet hos fysiska eller logiska enheter när händelser gör att de ändrar tillstånd eller rör sig genom ett system.

ExtendSim PRO

Lägger till nästa generations  Reabilitets sumulering  till ExtendSim DE, vilket ger enen smidig inblick hur  säkert hela process kedjan  utifårn dom enskilda komponenternas MTBF. 

Licens modeller

Standalone

Varje ExtendSim-användarlicens är utformad för att användas av en enda användare på en enda dator.
Användaren har också rätt att installera ExtendSim på en bärbar eller hemdator, förutsatt att datorerna inte används samtidigt.

Nätverkslicens / Samtidiga användare

Samtidiga användarlicenser tillåter ett visst antal samtidiga ExtendSim-användare i en nätverksmiljö.