Handbok för Extendsim.

Simuleringsteknik blir allt vanligare i utvecklingsfasen av processer för att på ett tidigt
stadium hitta svagheter i konceptet. Tekniken har på sett och vis vuxit i takt med
datorutvecklingen, vilket antyder att simulering är datorkrävande.

Syftet med handboken är att beskriva simuleringstekniken som sådan men också att förklara
de två perspektiven diskret och kontinuerlig simulering. Handboken blir genom de många
exemplen och övningsuppgifterna, som det finns kompletta lösningar till, ett
självstudiematerial men passar förstås lika bra som kurslitteratur.

Finns tillgång till programvaran ExtendSim, handboken och i viss mån gott om tid kommer
det vara möjligt att lära sig grunderna för att kunna bygga egna modeller. Handboken ger
också en inblick i hur ExtendSim kan samarbeta med Excel för att bygga användarvänliga
gränssnitt.

Författaren till handboken har under många år ansvarat för kurserna i automatiseringsteknik
vid Institutionen för Industriell Produktion vid KTH men har också varit engagerad i kurser
där simulering ingår som ett kursmoment.

Frågor kring tillgänglighet , pris och innehållet i handboken kontakta Richard, direkt i formuläret neda eller på nedan mail
richard.hagelberg@iip.kth.se

[contact-form-7 id="96" Title="Bestall"]